• TINHHOANET

Cổ Học Tinh Hoa

Người thực sự có trí tuệ trước nay không bao giờ nóng vội
Cực thịnh tất suy, sống ngày yên ổn nghĩ đến ngày gian nguy