• TINHHOANET

Đọc & Suy ngẫm

Lương tâm nếu còn, kiếp nạn sẽ rời xa
Năm đức hạnh của người cha giúp cho con cái thành người
6 công thức xử thế vạn năng giúp nhân duyên ngày càng tốt đẹp
Tham rượu quên người, tham sắc quên mình, tham tài quên thân quyến
Cứ lạc quan vui vẻ, khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua