• TINHHOANET

Đọc & Suy ngẫm

Hãy như trai ngọc luôn biết đối diện với nghịch cảnh
6 câu nói, chỉ đọc trong 6 phút, nhưng lại phải suy nghĩ cả đời
Trên đời, công bằng nhất không gì qua được luật nhân quả
Triết lý sống của người Do Thái: Cho đi chính là hạnh phúc
Lời Phật dạy: Khát nước 3 ngày, cũng chỉ lấy 1 hồ lô
Tiều phu và trí giả: Thông minh chân chính là phải biết hạ mình