Trong tâm tồn tại thiện niệm, Thần linh sẽ bảo hộ tới cùng

Thế giới tâm linh 03/06/21, 10:35
Có câu rằng: "Người đang làm, Trời đang nhìn", nhất cử nhất niệm của thế nhân đều không thoát khỏi ánh mắt của Thần. Nên mới nói, dù thế nào cũng hãy là người lương thiện, như thế mới đắc được phúc báo, cũng được chư Thần bảo hộ. Người lương thiện trên đầu có linh khí, sẽ ...