• TINHHOANET

Tri thức

Phím bấm vật lý trên smartphone có thể sớm thành quá khứ
Banana Phone – thiết bị nhận cuộc gọi hình quả chuối
Công cụ bẻ khóa iOS giả lừa người dùng iPhone
Nhiều người Việt bị khóa iPhone vì lộ số IMEI
Ảnh chụp “hào quang” tiết lộ những yếu tố ảnh hưởng đến trường năng lượng của một người
Apple Ring kết nối thế giới với người dùng qua ngón tay