Buông bỏ tình mới tu thành từ bi

Cổ Học Tinh Hoa 14/07/18, 10:20
Thất tình lục dục khiến con người ta loanh quanh trong vòng  luân hồi chịu khổ đời đời kiếp kiếp; chỉ khi tu bỏ 'tình', từ bi lấp đầy tâm mới thành chánh quả. Người ta thường nói về "thất tình" của con người: vui vẻ, ...