Tinh hoa của “Tư Trị Thông Giám”

Cổ Học Tinh Hoa 23/10/20, 08:15
“Tư trị thông giám” là một cuốn sách lịch sử cực kỳ quan trọng do Tư Mã Quang thời Bắc Tống biên tập trong gần hai thập kỷ. Nếu không có thời gian để đọc hết, bạn có thể xem qua 10 điều tinh hoa ...