Trí tuệ giao tiếp lưu truyền ngàn năm của Quỷ Cốc Tử

Cổ Học Tinh Hoa 05/09/17, 08:18
Quỷ Cốc Tử là một người tu Đạo thời Xuân Thu Chiến Quốc, được xem như ông tổ của phái Tung Hoành gia. Ông nổi tiếng mưu lược uyên thâm và những nguyên tắc về ngoại giao du thuyết rất rõ ràng. Ngày nay các nguyên tắc này vẫn còn có một giá trị nhất định. “Quyền ...