Ghi chép cuộc sống: Tiếng trống trận uy phong

Cổ Học Tinh Hoa 18/07/17, 15:01
Theo truyền thuyết, Hoàng Đế là một trong Tam hoàng, cũng là vị đứng đầu trong Ngũ đế. Người Trung Hoa vẫn xem Hoàng Đế là mẫu hình trong tất cả các hoàng đế vĩ đại, và những câu chuyện về ông được lưu truyền ngàn đời. Hoàng Đế ...