Ma quỷ sợ nhất những loại người nào?

Cổ Học Tinh Hoa 27/08/20, 17:28
Trên thế giới có không ít những kẻ nịnh nọt, họ tâng bốc những người có quyền lực và khinh thường những người có thân phận thấp bé. Mà ở âm phủ, quỷ cũng biết ‘nịnh bợ’, chúng có thể ăn hiếp một số người ...