Những tảng đá truyền đạt vận mệnh

Tiên Tri 22/02/21, 13:35
Việc dùng đá để bói họa phúc có nguồn gốc lâu đời trong văn hóa truyền thống. Theo truyền thuyết, Thần Nữ Oa dùng đá ngũ sắc vá trời. Tương truyền rằng, những tảng đá ngũ sắc mà Nữ Oa vá trời còn thừa để ...