• TINHHOANET

Tiên Tri

Những dự đoán về sự sụp đổ của ĐCSTQ vào năm 2016
Ông Nguyễn Phúc Giác Hải nhận định về tiên tri 2016 của Vanga
“Happy New Year” của ABBA – Một bài hát tiên tri