Cao tăng làm thơ chỉ rõ năm ĐCSTQ diệt vong

Tiên Tri 24/02/22, 17:39
Nhiều dự ngôn trong lịch sử đã tiên đoán về ngày tàn của ĐCSTQ, nhưng không ai biết chính xác là thời gian nào. Thế nhưng trong một tập thơ của một vị cao tăng, đáp án này đã được ghi lại… ‘Hoàng Bá Thiền Sư ...