Sự ứng nghiệm và biến đổi của những lời tiên tri trong “Kinh Thánh” và “Thôi Bối Đồ” (P.12)

01/02/21, 16:27 Tiên Tri

Trong các phần trước chúng ta đã dựa theo thiên tượng của ‘Kinh thánh’ để phá giải, và xác định vị trí của các tiên đoán “Thất nữ sinh con”, “Satan bị thương ở chân”, phá giải bí ẩn về Đấng Cứu Thế vĩ đại Messiah trong “70 lần 7”, chỉ rõ “1260 ngày”, “1335 ngày”, “Long, Thú, sừng, đầu”, định nghĩa chính xác về Giang Trạch Dân, Hồ Cẩm Đào và Tập Cận Bình bước lên vũ đài lịch sử và ĐCSTQ diệt Phật. Những lời tiên đoán này cùng với những lời tiên đoán trong ‘Thôi Bối Đồ’ là liên hợp với nhau, trọng điểm đều chỉ về Trung Quốc ngày nay: ĐCSTQ hãm hại chính tín, mang đến tai họa lớn cho thế giới, bao gồm ôn dịch hiện nay.

phần 12
Sự ứng nghiệm và biến đổi của những lời tiên tri trong “Kinh Thánh” và “Thôi Bối Đồ” (P.12). (Ảnh qua NTD)

Xem đầy đủ các bài viết tại đây

Tiếp tục theo Giang Trạch Dân nghịch thiên hãm hại chính Pháp, đổ dầu vào lửa, hay là nhận rõ chân tướng, chống lại bức hại? Bước ngoặt thành bại thịnh suy, sinh tử tồn vong chính là có thể được cứu rỗi trong đại kiếp nạn này hay không, thì đều liên quan đến tất cả nhân loại.

Sau khi giải được những câu đố then chốt về những lời tiên tri  trong ‘Kinh Thánh – Cựu Ước – Sách Daniel’, ‘Tân Ước – Khải Huyền’‘Thôi Bối Đồ’, thì về cơ bản liền có thể xem hiểu những lời tiên tri này đều hướng về xã hội hiện nay mà cảnh tỉnh con người thế gian.

34.  Thịnh thế tương lai, thế giới đại đồng

34.1. 1.  Thiên hạ thịnh thế trong dự ngôn

“一人为大世界福” (Nhất nhân vi đại thế giới phúc): Một người mang đến hạnh phúc cho toàn thế giới, người này chính là Thánh Nhân được nhắc đến trong các dự ngôn ‘Thôi Bối Đồ’, ‘Mã Tiền khóa’; là Cứu Thế Chủ “Messiah”, người “tồn tại vĩnh viễn”; là “con của con người” (đạo sư cứu thế trong người thường) trong ‘Tân Ước-Khải Huyền’; là “Cừu non” , “Vương của các Vương”, “Chủ của các Chủ” , truyền Pháp cứu thế, mang đến hạnh phúc cho toàn thế giới.

“手执签筒拔去竹” (Thủ chấp ký đồng bạt khứ trúc): “拔去竹” (bạt khứ trúc) nghĩa là bỏ đi phần đầu của cành trúc. Vậy chữ “签” (Ký – cái thẻ, ký tên) bỏ đi phần đầu là chữ “佥” (Thiêm) có nghĩa là “toàn bộ”; chữ “筒” (Đồng – ống tre) bỏ đi phần đầu thì thành chữ “同” (Đồng – đồng dạng), chỉ rằng Thánh Nhân sẽ mang đến sự đại đồng khắp thiên hạ.

tượng 59
Tượng 59 của Thôi Bối Đồ. (Ảnh qua epochtimes)

Thánh Nhân trong hình vẽ, đem cái thẻ xem bói (签) trong ống ra rồi ký (签) cho người ta xem, ký lên là có chữ viết, ẩn dụ Thánh Nhân lấy văn tự truyền Pháp. Cái thẻ xem bói là dùng để xem cát hung họa phúc, ám chỉ “phúc khí thế gian” đến từ bàn tay của một vị Thánh nhân.

“红黄黑白不分明” (Hồng hoàng hắc bạch bất phân minh): Chỉ Thánh Nhân truyền Pháp tại các quốc gia các sắc tộc khác nhau, chứ không chỉ giới hạn ở Trung Quốc.

“东南西北尽和睦” (Đông nam tây bắc tẫn hòa mục): Thế giới đại đồng, hòa thuận yên vui, đây chính là đặc thù điển hình “quân chủ hòa bình” của đấng Messiah trong ‘Kinh Thánh-Cựu Ước’

Trong ‘Tân Ước’, Chúa Jesus nói: “Mat10:34 Các con không nên nghĩ là ta đến, mang đến thái bình trên trái đất. Ta đến cũng không phải vì mang đến thái bình trên trái đất mà chính là mang theo đao kiếm đến”, cho nên đem Jesus giải thích thành Messiah là sai lầm.

Trong phần trước, tiên đoán “Bây giờ Trung Quốc có Thánh Nhân. . . . . . Khổ tận cam lai cửu quốc xuân” trong ‘Thôi Bối Đồ’“Cứu vớt hoạn nạn, chỉ có Thánh Nhân. Dương khí hồi phục thiên hạ thái bình, tăm tối cùng cực sinh ánh quang minh” trong ‘Mã Tiền Khóa’, tiên đoán Thánh Nhân truyền chính Pháp, sau khi trải qua kiếp nạn bị hãm hại, thì Chính Pháp hưng thịnh tại thế gian, vào lúc này ứng nghiệm, và tiên đoán “Trời mới Đất mới” trong ‘Thánh Kinh-Khải Huyền’ cũng vào lúc này ứng nghiệm.

Đương nhiên, trước kia đã nói qua rằng Thánh Nhân và thiên tử tương lai của Trung Quốc là hai người khác nhau, Thánh Nhân không tham dự chính trị trị quốc, không làm tôn giáo toàn dân, chỉ là truyền Pháp độ người, khiến cho nhân loại đạo đức hồi thăng trở lại, còn thiên tử thì trị quốc, phụ trợ chính Pháp truyền ở thế gian.

34.2. Thiên tượng thịnh thế

Mốc thời gian mà lời tiên tri chỉ ra là thiên tượng Ngũ Tinh Liên Châu vào năm 2040, tập trung trước cửa nhóm sao Thái Vi viên. Thái Vi viên đại diện cho triều đình chính thống của Trung Quốc, tập hợp ở Thái Vi, ý chỉ sự thịnh vượng của Trung Quốc (để thúc đẩy thế giới). ‘Sử Ký – Thiên Quan Thư’ viết: “Ngũ tinh phân chia trời, tích tại phương Đông, Trung Quốc lợi; tích tại phương Tây, ngoại quốc dùng người lợi.” Lần này ngũ tinh tụ không tại phương Đông, báo trước thịnh thế không phải chỉ lợi cho Trung Quốc; mà là tụ tại phương Tây, ẩn dụ chỉ toàn thế giới đều có thể thuận theo ý Trời mà đi trên còn đường cứu rỗi đúng đắn, đều có thể tiến vào thịnh thế.

Đương nhiên ngũ tinh tụ còn có một hàm nghĩa khác, chính là thiên tử chết, cũng chính là tử kiếp tương lai của thiên tử, nhưng nếu có đại công đức trợ giúp chính Pháp thì có thể kéo dài thọ mệnh, cải biến thiên tượng.

Ngũ Hành tụ lần này, là Thổ tinh tới trước, tứ tinh theo sau. Trong ‘Thiên Quan Thư’ có nói: “Thổ tinh chủ đức, ngũ tinh từ Thổ tinh tụ tại một tinh khu, quốc gia phía dưới có thể lấy đức đạt được thiên hạ.” Toàn thế giới đạo đức thăng hoa trở lại thì mới có thể đều tiến vào thịnh thế, thiên hạ đại đồng. Cái này cũng được xác định vì Thánh Nhân truyền Pháp, đạo đức nhân loại thăng hoa trở lại thì nhân loại mới có thể tiến nhập vào thịnh thế.

34.3. Thịnh thế sau đại kiếp nạn

ngũ tinh
Thiên tượng Ngũ Tinh Liên Châu 2040. (Ảnh qua epochtimes)

Không phải ai cũng đều có phúc phận tiến vào thịnh thế tương lai, điều này trong ‘Khải Huyền’ đã nói đến: “Rev21:27… Chỉ những ai có tên được viết trong Sách sinh mệnh của Chiên Con mới được phép vào…” Ý nghĩa rất rõ ràng, chỉ có những người đã được Thánh Nhân cứu chuộc, mới có thể tiến nhập vào đại đồng thịnh thế trong tương lai.

Ngũ Tinh Liên Châu, là huyết lộ (đường máu) của thịnh thế, cũng có quy luật lịch sử phải tuân theo. Ngũ Tinh Liên Châu so với Huỳnh Hoặc thủ Tâm là thiên tượng càng hiếm thấy, cũng là tử kiếp của thiên tử. Thiên tượng “Ngũ Tinh Tụ” trong lịch sử tương ứng với thời đại thịnh vượng của Trung Quốc đều là sau các cuộc chém giết đẫm máu.

Vào năm 185 trước công nguyên, ngũ tinh tụ tại sao Bích đối ứng với việc Lữ hậu bị giết hại, các thần tử nhà Hán sau đó giết sạch gia tộc họ Lữ, mở ra triều đại Văn Cảnh thịnh trị. Năm 710, ngũ tinh tụ tại chòm sao Liễu, đối ứng với việc ba thế lực Vi hoàng hậu, Thái Bình công chúa và Lý Long Cơ của nhà Đường tàn sát lẫn nhau, sau đó tiến vào Khai Nguyên thịnh thế. Năm 967, ngũ tinh tụ tại ba ngôi sao Bích – Khuê – Lâu, đối ứng với chiến tranh thống nhất triều đại Bắc Tống, Tống Thái Tông giết vua và cướp ngôi, sau đó mở ra thời kỳ thịnh thế Hàm Bình. Năm 1423, ngũ tinh tụ tại Thái Vi, đối ứng với những năm chinh chiến của nhà Minh, sau đó dần dần chuyển sang thời kỳ thịnh thế Nhân Tuyên.

Năm 2040 Ngũ Tinh Liên Châu, đồng dạng đối ứng ở nhân gian là thảm họa đẫm máu trên thế giới, bởi vì “quân chủ hòa bình Messiah”  là Thánh Nhân cứu thế, cho nên kiếp nạn nhân gian từ một cuộc chiến vũ lực tàn khốc trở thành một cuộc “văn chiến”, biến thành ôn dịch cùng thiên tai nhân họa. Trong ‘Khải Huyền’ đã miêu tả rõ về ôn dịch và các loại tai kiếp, trong ‘Thôi Bối Đồ’ cũng có chỉ ra.

35. Ngừng chiến tranh, chăm lo văn hoá giáo dục, tân quân đến

“无王无帝定乾坤” (Vô vương vô đế định càn khôn): Một thường dân, một người không có quan hệ gì với quý tộc đế vương, sẽ trở thành người đứng đầu Trung Quốc (người này và Thánh Nhân là hai người khác nhau).

“来自田间第一人” (Lai tự điền gian đệ nhất nhân): Người “đệ nhất” này có liên quan đến đồng ruộng, tức là hoặc sinh trưởng tại nông thôn, hoặc trong tên có một chữ là “田” (Điền – ruộng).

“好把旧书多读到”(Hảo bả cựu thư đa độc đáo): “旧书” (sách cũ) ẩn dụ chỉ sách lịch sử, ở đây ý là bảo sách hay, cũng chính là tinh hoa lịch sử. Tiên đoán cùng thiên tượng nói cho thế nhân rằng, lịch sử là an bài tốt, là thiên định, trí tuệ của Thần đều ở trong đó. Câu này có nghĩa rộng là: Thiên tử tương lai nên phải đọc kỹ tinh hoa của lịch sử, đồng thời thăng hoa cho bản thân, lấy lịch sử làm tấm gương soi sáng cho thế nhân.

“义言一出见英明” (Nghĩa ngôn nhất xuất kiến anh minh): Từ “义” (Nghĩa)  có dạng phồn thể là “義”, nhìn qua liền thấy trên đầu từ “我” (Ngã – ta, tôi) có dấu ấn của từ  “羔羊” (Cao dương – cừu non), đây chỉ là ví von của văn tự.

tượng 47
Tượng 47 trong Thôi Bối Đồ. (Ảnh qua epochtimes)

“羔羊” (Cừu non, cũng tức là Chiên con) trong ‘Khải Huyền’ là chỉ vị Cứu Thế Chủ trong ngày tận thế, là Vương của các Vương. Nếu đạt được ấn ký của “cừu non” thì không gặp tai họa trong thời mạt kiếp, ôn dịch bất xâm, vượt qua tử kiếp. Tai kiếp vốn có của bản thân cũng sẽ chuyển nguy thành an. Vậy làm thế nào để đạt được ấn ký bảo mệnh này? Chính là không đứng cùng bên với ĐCSTQ (thoái khỏi các tổ chức đảng, đoàn, đội của ĐCSTQ) và biết rõ rằng Pháp Luân Công là bị ĐCSTQ tung tin đồn nhảm hãm hại. 

Cánh cửa cứu rỗi đã hạ xuống thấp như thế rồi, các đệ từ của “Cừu non” đang dồn sức truyền bá chân tướng cứu rỗi thế nhân, cũng chính vì vậy mà bị ép hại, Satan ĐCSTQ ngăn cản việc cứu người, dùng lời nói dối để đánh lừa thế nhân, đối địch cùng Thánh Nhân cứu thế. 

“偃武修文” (Yển vũ tu văn): ‘Thôi Bối Đồ’ là tinh hoa của văn hóa, hàm nghĩa sâu sắc. Phần trước có nói về hình vẽ tiên đoán thứ 17 “澶渊之盟” (Thiền uyên chi minh), có một câu “天子亲征乍渡河” (Thiên tử thân chinh sạ độ hà), chữ “乍” (Sạ) trong tiếng Hán có 13 ý nghĩa, nhưng tại 13 phương diện đều hiện ra cảnh Tống Chân Tông lúc vượt qua sóng Hoàng Hà. Hình thứ 47 “偃武修文” (Yển vũ tu văn) cũng đồng dạng như vậy, có nghĩa là ngừng chiến tranh, chăm lo văn hoá giáo dục.

Một tầng hàm nghĩa như phần trên đã nói: Thánh Nhân truyền Pháp, cải biến thiên tượng, biến vũ lực đại chiến thành “Văn chiến”. Văn chiến, bao gồm kinh tế chiến, văn hóa chiến, cùng ôn dịch, nạn châu chấu, nạn đói, các loại thiên tai nhân họa.  Bên trong ‘Thánh Kinh – Cựu Ước’ nhiều lần nói qua Thượng Đế tức giận, giáng xuống ôn dịch để đánh giết người tà đạo (ôn dịch trái ngược với chiến tranh tự giết lẫn nhau, là chiến tranh ôn hòa, chiến tranh chính nghĩa, chữ “义”(Nghĩa) và chữ “疫” (Dịch) có âm đọc giống nhau), cùng nói đến sự trách phạt của Trời hướng đến Trung Quốc, thực chất ý nghĩa là giống nhau.

“紫薇星明” (Tử Vi Tinh minh): “Tử Vi Tinh” là  sao Bắc Cực, nằm ở chính giữa các vì sao trên bầu trời, chiêm tinh cổ đại chọn nó làm “Đế Tinh”, đây là muốn chỉ ra thiên tượng đế vương, tức là Thiên tử tương lai đến, đồng thời nói về văn hóa thiên tượng đang nở rộ.

“匹夫有责, 一言为 ( 音: 卫 ) 君” (Thất phu hữu trách, nhất ngôn vi (âm: vệ) quân): Hàm nghĩa tầng ngoài: Những người bình thường cũng phải có trách nhiệm trình lên khuyên ngăn, để Thiên tử hiện nay không phụ sứ mệnh, thuận theo Thiên ý mà làm bình định lập lại trật tự, kết thúc hãm hại tạo phúc cho trăm họ. Nếu như vậy, mấy trăm triệu người gặp tai kiếp được miễn đi tử kiếp ôn dịch, có thể làm đến như vậy thì đương kim thiên tử và chúng đại thần sẽ đắc được thiên đại công đức, vĩnh viễn không có lần thứ hai.

Huỳnh Hoặc thủ Tâm
Thiên tượng Huỳnh Hoặc thủ Tâm 2016. (Ảnh qua epochtimes)

Tập Cận Bình có phúc phận lớn như vậy không? Tại số trời cao hơn một tầng là có, có đồ hình thiên tượng bên trên làm chứng. Từ xưa đến nay, thiên tử nào mà ứng kiếp thiên tượng Huỳnh Hoặc thủ Tâm thì đế vị đều bị điều chỉnh, vì thế sử quan thời Tây Hán không ngần ngại đem cái chết của Lưu Bang từ năm có thiên tượng Huỳnh Hoặc thủ Đê xuyên tạc thành thủ Tâm. Hình trên điểm cong của sao Hỏa nằm ngay phía trên sao Tâm, đế vị ở ngay chính giữa. Bởi vậy, năm đó hai phái Giang –  Hồ tranh định người nối nghiệp, cuối cùng nhất trí tán thành cho Tập Cận Bình. Trước kia chúng ta có nói qua, người có thể làm thiên tử, không phải đương thời làm chiến Thần, mà chính là kiếp trước đã làm qua chiến Thần, có đại chiến công, tương đương với việc tu hành đại Đạo thành công ngay tại nhà binh.

Ý nghĩa sâu hơn một tầng: chữ “君” (Quân) cũng có thể giải thích là “您” (ngài), “君子” (quân tử), cho nên đây cũng là chỉ đến mỗi từng cá nhân. Đạo gia cho rằng thân thể con người chính là một tiểu vũ trụ, vậy nên mỗi người đều là quân chủ của tiểu vũ trụ của chính mình. Những người đã minh bạch chân tướng phía trên thì nơi tiểu vũ trụ mà bản thân đối ứng, sẽ đem theo ý niệm của mình để bình định lập lại trật tự, từ đó đắc độ, tiểu vũ trụ tự thân sẽ tràn đầy sức sống, phồn vinh, biểu hiện ở nhân gian là được phúc báo, được cứu chuộc, miễn đi tai kiếp, đặc biệt là trước ôn dịch hiện nay. Đây là chính Đạo trong tận thế mà cứu rỗi, mỗi người đều có trách nhiệm cảnh tỉnh con người thế nhân, tự cứu mình và cứu người.

36. Đại kiếp ôn dịch ở nhân gian, ĐCSTQ khó thoát bị Trời diệt

36.1. Dự ngôn Lưu Bá Ôn định rõ thời gian địa điểm

‘Bia ký Lưu Bá Ôn ở núi Thái Bạch, Thiểm Tây’ (sau đây gọi tắt là ‘bia ký Bá Ôn’) vẫn luôn lưu truyền tại dân gian, là trong một trận động đất mà lộ diện xuất lai, nó trực tiếp tiên đoán tận thế – đại kiếp ôn dịch hiện nay, chuẩn xác ứng nghiệm, trong đó có ghi:

“Trời có mắt, đất có mắt, người người đều có một đôi mắt,

Trời cũng lật, đất cũng lật, tiêu dao tự tại vui vô biên.

Người nghèo một vạn lưu một ngàn, người giàu một vạn lưu hai ba,

Giàu nghèo nếu không hồi tâm chuyển ý, nhìn xem ngày chết ở trước mắt.

Đất bằng không có ngũ cốc, cẩn thận khắp nơi tuyệt nhân khói,

Nếu hỏi ôn dịch khi nào hiện, vậy nhìn giữa mùa đông tháng chín tháng mười … 

Một sầu thiên hạ hỗn loạn, hai sầu Đông Tây người chết đói

Ba sầu Hồ Quảng bị đại nạn, bốn sầu các tỉnh lên khói báo động

Năm sầu nhân dân không bình yên, sáu sầu giữa mùa đông tháng chín tháng mười,

Bảy sầu có cơm không người ăn, tám sầu có áo không người mặc,

Chín sầu thi thể không người nhặt, mười sầu năm heo chuột khổ sở… 

Nếu hỏi năm thái bình, bắc cầu đón tân Chủ… 

Bảy người một đường đi, dẫn dụ đã vào khẩu,

Ba chấm thêm một câu, bát vương nhị thập khẩu,

Người người vui cười, người người bình an.”

“Nếu hỏi ôn dịch khi nào hiện, vậy nhìn giữa mùa đông tháng chín tháng mười…”. Trong Hán lịch thì tháng 9 là bắt đầu mùa đông và tháng 10 là ở giữa mùa đông, tức là khoảng từ ngày 29/ 9 đến ngày 25/11 thì ôn dịch viêm phổi Vũ Hán xuất hiện. Theo các tài liệu y tế được công bố, bệnh nhân đầu tiên được xác nhận mắc bệnh vào ngày 1/12, sớm hơn khoảng hai tuần so với ngày khởi phát ca bệnh đầu tiên được báo cáo sau khi Ủy ban Y tế Vũ Hán che giấu, xem xét thời gian ủ bệnh ước tính từ 7 đến 14 ngày, thì trường hợp lây nhiễm đầu tiên sẽ lùi về tháng 11, vậy thời gian xuất hiện ôn dịch là sớm hơn một chút, ứng với thời gian tiên đoán.

“Ba sầu Hồ Quảng bị đại nạn, bốn sầu các tỉnh lên khói báo động”: Ôn dịch lớn bắt nguồn từ Vũ Hán, sau gây họa tới các tỉnh khác. Hồ Quảng là chỉ hai tỉnh Hồ Nam và Hồ Bắc hiện nay.

“Sáu sầu giữa mùa đông tháng chín tháng mười”: Lần thứ hai xuất hiện “giữa mùa đông tháng chín tháng mười”, theo số trời an bài tại cao hơn một tầng thì vào khoảng thời gian từ ngày 29/9 đến ngày 25/11 sẽ khởi phát đợt ôn dịch lớn thứ hai.

“Chín sầu thi thể không người nhặt, mười sầu năm heo chuột khổ sở…”: Tình hình bệnh dịch quá nặng, người chết quá nhiều, cho nên phơi thây đầy đất không người thu; năm Chuột là từ năm 2020 đến 11/2/2021, giai đoạn này là khổ sở nhất, thiên tượng hung hiểm nhất. Ngày 21/12/2020 là thời khắc sao Thổ và sao Mộc tương phạm tương hợp.    

36.3. ADE, biểu hiện của khoa học tại nhân gian

‘Bia ký Lưu Bá Ôn’ tiên đoán hai lần “giữa mùa đông tháng chín tháng mười”, khoảng cách xuất hiện giữa hai lần dịch, lần thứ nhất đã ứng nghiệm, nhưng tỉ lệ tử vong còn xa mới đạt tới mức độ “Một vạn lưu một ngàn”, nếu như đợt thứ nhất tình hình bệnh dịch chỉ là khúc nhạc dạo, thì đợt thứ hai tình hình bệnh dịch có thể sẽ có mức độ tử vong cao như vậy, như thế thật đáng sợ! Trong lĩnh vực miễn dịch học, đây được gọi là hiệu ứng ADE, và chúng tôi đã viết cảnh báo về điều này rất nhiều lần.

ADE (Antibody Dependent Enhancement) là tên viết tắt của sự tăng cường phụ thuộc kháng thể, nói ngắn gọn là tương tự như khả năng đề kháng của virus, đây là khả năng virus (hay vi trùng) kháng lại vắc xin và kháng lại “kháng thể”. Các virus đơn giản có thể được điều trị bằng vắc xin, trong khi các virus phức tạp, sau lần lây nhiễm đầu tiên (hoặc tiêm chủng), các kháng thể do con người tạo ra không những không có tác dụng chống lại virus (hoặc các biến thể của virus), mà còn trở thành đồng lõa với các virus mới. Tỷ lệ tử vong vì vậy mà tăng gấp hàng chục lần.

Dịch cúm Tây Ban Nha càn quét thế giới từ năm 1918 đến năm 1919 đã giết chết 50 triệu đến 100 triệu người. Đợt dịch đầu tiên nhẹ, đợt thứ hai nặng nhất và đợt thứ ba là đợt tồi tệ xếp thứ hai, hiện nay người ta tin rằng nó là do hiệu ứng ADE. Đợt dịch đầu tiên khiến mọi người sản sinh ra kháng thể tương đương với vắc xin. Đợt thứ hai xảy ra dịch bệnh và các kháng thể trở thành đồng lõa với virus đột biến.

Virus Corona mới là loại virus mạnh nhất trong lịch sử loài người, một số chuyên gia đã phát hiện ra rằng nó có ADE, nhưng nó bị các chính trị gia và nhà chức trách che đậy và không dám đối mặt.

Các tiên đoán kinh điển nội ngoại từ xưa đến nay như ‘Thánh Kinh’, ‘Thôi Bối Đồ’. điều chỉ ra tiêu điểm là Satan ĐCSTQ hãm hại Đấng Cứu Thế, đại nạn của nhân loại vào thời mạt kiếp là do sự hãm hại của ĐCSTQ dẫn đến sự trừng phạt của Trời, thủ đoạn của con người làm sao có thể tránh khỏi bị Trời phạt?

Tập và corona
Vắc xin của ĐCSTQ chế tạo không phải là “Cứu Thế Chủ” mà là tiép tay cho đợt đại dịch lần thứ hai.(Ảnh qua NTD)

Các tôn giáo hiện nay đều đã tiến vào mạt Pháp, đều đang đợi cứu rỗi, tất cả các phương thức cầu nguyện của các loại  tôn giáo hiện nay đối với ôn dịch điều không có tác dụng. Khoa học của nhân loại chính là rời bỏ Thần, rời bỏ chính Đạo, khoa học hiện nay lại coi vắc xin là thần dược chống lại ôn dịch, thậm chí còn đem vắc xin mà ĐCSTQ chế tạo thành công xem như “Cứu Thế Chủ”, rời bỏ cội nguồn, rời bỏ con đường chính Đạo cứu rỗi, đẩy mạnh vắc xin là đồng lõa với đợt đại dịch thứ hai, đây chính là đại kiếp nạn cuối cùng, biểu hiện của tai kiếp là con người tự hủy hoại chính mình.

36.3. Vẫn còn một tia hy vọng là trông mong thế nhân thức tỉnh.

So sánh với các tiên đoán khác thì ‘Thôi Bối Đồ’ đối với trận ôn dịch lớn này tiên đoán rất ít, đây chính là cảnh báo con người hiện nay rằng vẫn còn một cơ hội, không hy vọng nhân loại tại hai con đường trên mà đi đến không có đường về.

“匹夫有责, 一言为 君” (Thất phu hữu trách, nhất ngôn vi quân): Nếu như người cầm quyền có thể làm được “Chiêu hiền đãi sĩ” như trong ‘Thôi Bối Đồ’ thì liền có thể minh bạch ra “càn cương thiên lý” ở nơi này, có thể bắt lấy cơ hội cuối cùng, thoát khỏi tiên đoán Long Thú ác linh  quấy nhiễu trong ‘Khải Huyền’, có thể thuận thiên mà đi, kết thúc hãm hại, bình định lập lại trật tự, tiếp nhận thiên đại công đức có một không hai từ trước đến nay, như vậy ôn dịch lớn chưa từng có trong lịch sử trước nay cũng được hóa giải, huỷ bỏ, mấy trăm triệu người được cứu. 

Trước thiên đại công đức thì thiên tượng sẽ thay đổi giống như những điều huy hoàng trong lịch sử, thiên tai nhân họa, tranh chấp quốc tế, hết thảy phiền phức đều sẽ không còn sót lại chút gì. Trung Quốc sẽ sớm tiến vào thịnh thế như trong dự ngôn của ‘Thôi Bối Đồ’, dẫn dắt thế giới tiến đến thiên hạ đại đồng. Đây là thiên đại công đức vạn cổ không gặp, lưu cho người đương quyền, chỉ cấp cho một người, ai có thể làm trước, ai có sự trợ giúp của Thần, thì liền có thể trở thành “Thánh Quân thiên cổ”. Như vậy tiên đoán về thiên tử tương lai trong hình 47 của ‘Thôi Bối Đồ’ cũng sẽ vì điều này mà không xuất hiện nữa.

Xem an bài lịch sử, bình định lập lại trật tự, đại hưng Chính Pháp, công đức thiên cổ khai sáng thịnh thế, tầng dưới là an bài cho Hồ Cẩm Đào, cao hơn một tầng là an bài cho Tập Cận Bình, có thể nói là đã vô cùng dụng tâm.

Nếu như Tập Cận Bình không hiểu rõ Thiên lý, bị Long Thú ác linh điều khiển, kéo dài cuộc bức hại của Giang Trạch Dân, đó chính là tiếp nhận tội nghiệt diệt Phật to lớn từ trước đến nay chưa từng có, gánh vác tội nghiệt của ĐCSTQ khi bị lịch sử triệt để thanh toán. Thiên tử ứng kiếp, quần thần gặp nạn, bách tính gặp nạn, đại kiếp chưa từng có của nhân loại đang ở trước mắt. Nếu là như vậy thì cũng chỉ có thể là “Thất phu hữu trách” (người bình thường đảm nhận trách nhiệm), mỗi người đều phải nên tự cứu mình và cứu người.

“If any man has an ear, let him hear.” – chỉ cần người ấy có tai thì liền cho người ấy nghe (chân tướng).

Tử Vi

Theo epochtimes.com

Ad will display in 09 seconds

Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

Ad will display in 09 seconds

Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

Ad will display in 09 seconds

Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

Ad will display in 09 seconds

Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

Ad will display in 09 seconds

Cây Thần kỳ của người thợ mộc

Ad will display in 09 seconds

Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

Ad will display in 09 seconds

Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

Ad will display in 09 seconds

Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

Ad will display in 09 seconds

Thiên Long Bát Bộ - 8 nhân vật đối ứng 8 bộ Thần hộ Pháp

Ad will display in 09 seconds

Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

 • Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

  Khiêm nhường là một loại cảnh giới, một loại tu dưỡng

 • Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

  Nếu mọi sự câu toàn, thì giá trị của bạn nằm ở đâu?

 • Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

  Lời dạy của quỷ thần: Người đọc sách tốt, thân phủ hào quang

 • Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

  Chuyện cổ Đạo gia: Ông Thọ vì sao lại có cái đầu hình hồ lô?

 • Cây Thần kỳ của người thợ mộc

  Cây Thần kỳ của người thợ mộc

 • Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

  Truyền thuyết hoa Ưu Đàm Bà La

 • Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

  Vì sao nói trên đầu 3 thước có Thần linh?

 • Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

  Cậu bé thiên tài 12 tuổi muốn chứng minh “Thiên Chúa thật sự tồn tại”

 • Thiên Long Bát Bộ - 8 nhân vật đối ứng 8 bộ Thần hộ Pháp

  Thiên Long Bát Bộ - 8 nhân vật đối ứng 8 bộ Thần hộ Pháp

 • Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

  Vệ tinh bí ẩn 13.000 năm tuổi đang theo dõi Trái Đất?

x