• TINHHOANET

Nhân quả - Luân hồi

Kinh ngạc: Donald Trump là vị tướng đại tài của Mỹ chuyển sinh?
Hai đời làm tăng vẫn không thoát khỏi tình duyên nơi trần thế
Trong tâm tồn tại thiện niệm, Thần linh sẽ bảo hộ tới cùng