• TINHHOANET

Nhân quả - Luân hồi

Thấy sắc khởi tâm bất chính, trời xanh có mắt chẳng buông tha