• TINHHOANET

Nhân quả - Luân hồi

Giấc mộng 40 năm và tiền kiếp sát nhân của cô gái
Con dâu ăn cơm bẩn phụng dưỡng mẹ chồng cảm động trời cao
Ông nội tích đức cải mệnh, cháu làm quan to
Kiếp trước bài xích đồng liêu, kiếp này đồng liêu bài xích
4 câu chuyện chân thực về luân hồi chuyển thế
Heo quỳ gối lạy Phật, minh chứng cho sự tồn tại của luân hồi