• TINHHOANET

Nhân quả - Luân hồi

Tâm tính thiện lương, phúc báo đua nhau chạy đến nhà
Một niệm ác khởi lên, công danh liền mất hết
Nhân quả báo ứng: Nợ nghiệp cuối cùng phải trả sau 27 năm
Những con vật nào là không nên ăn thịt?