• TINHHOANET

Nhân quả - Luân hồi

Tiền tài, danh vọng của một người là từ đâu mà đến?
Chuyện luân hồi chuyển kiếp của ngũ tổ phái Thiền tông
Tâm tính thiện lương, phúc báo đua nhau chạy đến nhà