• TINHHOANET

Đọc & Suy ngẫm

3 câu nói giúp xem nhẹ những việc không như ý trên đời
Xa xa là phong cảnh, trước mặt là nhân sinh, hãy sống vì hiện tại