Quan niệm về chữ “Hiếu” của người xưa

Đọc & Suy ngẫm 13/10/20, 10:29
Hiếu đạo là một phần của lễ tục cổ đại, dần dần trở thành giá trị truyền thống quan trọng bậc nhất của người Trung Quốc trong suốt lịch sử 5000 năm cho đến tận thời cận đại. Vào những năm đầu của triều đại Tây ...

Mạn đàm về “khoảng cách thế hệ”

Đọc & Suy ngẫm 08/10/20, 14:46
Trong văn hóa truyền thống năm nghìn năm của Trung Quốc, cụm từ “khoảng cách thế hệ” không hề xuất hiện, đây là thuật ngữ trong thời xã hội cận đại - ám chỉ một hiện tượng không mấy tốt đẹp. “Khoảng cách thế hệ” đề ...