• TINHHOANET

Đọc & Suy ngẫm

Phải chăng ta đang bán đi tuổi thanh xuân với giá quá rẻ?
Thế nào là tổ quốc? Thế nào là yêu nước?
Bạn là ai cũng nên đọc bài này, đừng để khi ‘gần đất xa trời’ rồi mới tiếc
Người trí tuệ khi bị hiểu lầm vì sao lại không giải thích?