• TINHHOANET

Đọc & Suy ngẫm

Cứ lạc quan vui vẻ, khó khăn nào rồi cũng sẽ vượt qua
“Khí chất” của con người đến từ đâu?
Trời cao thường ban phát thành công cho loại người nào?
Mỉm cười dưới ánh mặt trời, dũng cảm vượt qua mưa gió
Khí chất người quân tử: Giữ hòa khí nhưng không bị hòa tan