• TINHHOANET

Đọc & Suy ngẫm

Người trí tuệ khi bị hiểu lầm vì sao lại không giải thích?
Duyên vợ chồng là do trời định, dù xa vạn dặm vẫn sum vầy
Khiêm tốn là cảnh giới của hàm dưỡng nội tâm
Tâm bình lặng như nước đến từ những tháng năm tôi luyện