Mạng xã hội: Sống ảo nhưng chết thật

Đọc & Suy ngẫm 25/08/20, 10:03
Công nghệ hiện đại, văn hóa hiện đại làm nên con người hiện đại là quan niệm của rất nhiều người ngày nay, nhưng chuyện có lẽ không đơn giản như vậy. Đối với tôi, điều gì cũng có mặt lợi và hại, đôi khi ...