• TINHHOANET

Đọc & Suy ngẫm

Bên trong chiếc chén của bạn có ẩn giấu phúc báo một đời
Vẻ đẹp của ngôn từ: Chỉ có trái tim mới có thể nhìn thấu