• TINHHOANET

Đọc & Suy ngẫm

Bạn được gì khi dạy con bằng cách gieo rắc nỗi sợ hãi?
“Ông lão, tôi phải đi rồi, ôm tôi một cái đi…”
Trí tuệ tuyệt vời của nhân sinh – Không dễ dàng tức giận