• TINHHOANET

Đọc & Suy ngẫm

Bốn kiểu người nhất định không nên kết giao trên đời
Làm kẻ ngốc trên đời không phải thiệt thòi mà là trí tuệ