Nỗi sợ mất đi và ham muốn đắc được

Đọc & Suy ngẫm 13/12/21, 21:31
Trong cuộc đời người ta thường sợ điều gì nhất? Chính là sợ mất đi. Ví như: người có quyền thì sợ mất thế, người giàu có sợ mất tiền tài, người lớn tuổi sợ mất sức khỏe, người đẹp thì sợ mất đi nhan ...