Đi lễ chùa đầu năm nên cầu gì?

Đọc & Suy ngẫm 12/02/21, 10:17
Đi lễ chùa đầu năm là một truyền thống gắn liền với tín ngưỡng tâm linh của người Việt. Tuy nhiên, đứng trong chốn linh thiêng, chúng ta nên cầu gì? Có nên cầu tiền tài, danh vọng, tình duyên, sức khỏe, bình an hay ...