• TINHHOANET
Trang Chủ » Cổ Học Tinh Hoa (page 8)

Cổ Học Tinh Hoa

Truyện cổ Phật gia: Tu khẩu

Truyện cổ Phật gia: Tu khẩu

Sống ở trên đời, “tu cái miệng” là một điều đặc biệt quan trọng. Người xưa có câu: “Nước đổ khó hốt, gương vỡ khó lành”. Mỗi lời nói ra cũng giống như bát nước hắt ...