• TINHHOANET

Nhân quả - Luân hồi

Thần y kỳ ngộ: Nhân quả thiện ác đi với nhau như hình với bóng
Thân người khó được: Con người và động vật luân hồi qua lại
Vừa dọa tấn công hạt nhân Israel, Iran liền nhận quả báo
Người thiện đức được trời cao bảo hộ, dù trong nguy nan vẫn bình an