• TINHHOANET
Trang Chủ » Trung Quốc (page 130)

Trung Quốc

Bị bắt vì niềm tin

Bị bắt vì niềm tin

Một báo cáo gần đây cho thấy nhiều điều luật dùng để ngăn chặn, chứ không phải là để bảo vệ sự tự do tín ngưỡng. Dolkun Erkin, 26 tuổi sống tại thành phố Y Ninh, ...

‘Từ Tam Quốc tới Biển Đông’

‘Từ Tam Quốc tới Biển Đông’

Trung Quốc gây sự trên biến Hoa Đông và Biển Đông nhằm tạo ra những căng thẳng giả tạo, tạo ra những cuộc chiến tranh ảo để kích hoạt, xốc dậy tinh thần bá quyền ...

David Matas, tại sao bạn làm thế?

David Matas, tại sao bạn làm thế?

"Mong muốn được giúp đỡ người khác chính là điều đã thôi thúc ông ấy", một luật sư nhân quyền nổi tiếng nhận định về David Matas, người đồng nghiệp đã dành trọn 42 năm hoạt ...