• TINHHOANET

Nguyên tắc dùng người quan trọng nhất của ông Tập Cận Bình

Ngày 16/10 truyền thông Trung Quốc đã đăng bài viết của Trưởng ban Tổ chức Trung ương Trần Hi, công bố tiêu chuẩn dùng người trong thời kỳ mới của ông Tập Cận Bình, trong đó 5 “tiêu chuẩn chính trị” là nguyên tắc cao nhất.

gettyimages-619437748
Ông Tập Cận Bình đã đưa ra những nguyên tắc dùng người trong thời kỳ mới. (Ảnh: Gettyimages)

Bài viết của ông Trần Hi với tiêu đề “bồi dưỡng tuyển bạt quan viên nhất định phải chú trọng tiêu chuẩn chính trị” cho biết, ông Tập Cận Bình đã đưa ra những tiêu chuẩn và yêu cầu cho quan viên thời kỳ mới một cách rất rõ ràng, tổng kết lại chính là “quan viên đầu tiên phải đạt tiêu chuẩn về mặt chính trị, tuyển người dùng người đầu tiên phải xem xét tố chất chính trị”.

Bài viết liệt kê ra 5 tiêu chuẩn chính trị, đó là trung thành chính trị, định lực chính trị, trách nhiệm chính trị, năng lực chính trị và tự kỷ luật chính trị.

Trung thành chính trị là phải nắm vững “4 ý thức”: ý thức chính trị, ý thức đại cục, ý thức cốt lõi, cùng với ý thức tự làm gương. Quan viên cần tự giác trong tư tưởng, chính trị, và trong hành động, kiên quyết ủng hộ giữ gìn địa vị trung tâm, quyền uy Trung ương của ông Tập Cận Bình.

Định lực chính trị tức là quan viên phải kiên định “4 tự tin”: tự tin về lộ tuyến, tự tin về lý luận, tự tin về chế độ và tự tin về văn hóa.

Ông Trần Hy, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. (Ảnh: IFeng)
Ông Trần Hy, Trưởng ban Tổ chức Trung ương. (Ảnh: IFeng)

Bài viết cũng nhắc đến những cái tên như Chu Vĩnh Khang, Bạc Hy Lai, Quách Bá Hùng, Từ Tài Hậu, Tôn Chính Tài và Lệnh Kế Hoạch v.v., là những kẻ có dã tâm chính trị, âm mưu soán quyền đoạt đảng, hủ bại mục nát. Và cũng chỉ ra rằng nếu những người có vấn đề về mặt chính trị trà trộn vào đội ngũ lãnh đạo, thì chức vụ càng cao, bàn đạp càng chắc, tổn hại tạo thành sẽ càng lớn.

Ông Trần Hi năm nay 64 tuổi là cấp dưới cũ của ông Tập Cận Bình, tốt nghiệp thạc sĩ hóa học trường Đại học Thanh Hoa. Năm 1982 làm Phó Bí thư Đoàn trường Đại học Thanh Hoa, năm 2002 đảm nhiệm chức Bí thư Đảng ủy trường Đại học Thanh Hoa, sau khi hết nhiệm kỳ 6 năm đã được điều lên Trung ương nhận chức Thứ trưởng Bộ Giáo dục, tới năm 2010 được điều về Liêu Ninh đảm nhận chức Phó Bí thư Tỉnh ủy.

Từ năm 2013 đến nay, ông Trần Hi đảm nhận chức vụ Phó ban tổ chức Trung ương, và đã trở thành Ủy viên chính trị trong Đại hội 19, đổng thời đảm nhận chức Trưởng ban Tổ chức Trung ương.

Lê Hiếu

x