• TINHHOANET
Trang Chủ » Trung Quốc (page 150)

Trung Quốc

Bị bắt vì niềm tin

Bị bắt vì niềm tin

Một báo cáo gần đây cho thấy nhiều điều luật dùng để ngăn chặn, chứ không phải là để bảo vệ sự tự do tín ngưỡng. Dolkun Erkin, 26 tuổi sống tại thành phố Y Ninh, ...