Chuyện cổ Phật gia: Ai tỉnh? Ai say?

Đọc & Suy ngẫm 20/02/19, 13:43
Có biết bao nhiêu kẻ trên thế gian này, dù không uống rượi mà vẫn say? Không phải say vài canh giờ mà say muôn kiếp ngàn đời chưa tỉnh. Hỡi ôi! Cái bệnh say đó: Say trong vô minh, thất tình lục dục, danh ...

3 tố chất để trở thành bậc vĩ nhân

Đọc & Suy ngẫm 16/02/19, 09:11
Trong các quân sự gia nổi danh thời cổ đại, có lẽ Tôn Tẫn – danh tướng thời Chiến Quốc là một người đặc biệt nhất. Mặc dù hai chân bị tàn phế, nhưng cuối cùng ông vẫn thực hiện được giá trị nhân sinh, được sử sách lưu danh thiên ...