Lá thư từ đưá con tử tù gửi mẹ

Đọc & Suy ngẫm 22/12/18, 08:42
Qua câu chuyện dưới đây, có thể rút ra một bài học sâu sắc về sự giáo dục của cha mẹ có tầm ảnh hưởng rất quan trọng đến nhân cách của con cái sau này. Chiều con chưa chắc đã là thương con, hãy ...