• TINHHOANET

Đọc & Suy ngẫm

Những điều trọng yếu của nhân sinh: 9 không biết và 9 không thể
Vì sao người Do Thái phiêu bạt khắp nơi nhưng không ai chấp nhận làm ăn mày?
Con người càng trưởng thành thì tâm tính càng ôn hòa, tĩnh lặng
Trên đời không có thành công dễ dàng, tất cả đều phải trải qua những tháng ngày tích lũy
Người Nhật Bản trung thực đến mức độ nào?