‘So đo’ là khởi đầu của bần cùng

Đọc & Suy ngẫm 23/07/20, 17:36
Người khôn ngoan là người luôn biết cách cư xử hào phóng, rộng lượng, vì vậy mà đi đâu cũng thấy may mắn, kết giao được nhiều bạn bè tốt. Ngược lại, người có lòng dạ hẹp hòi, so đo, tính toán chi li với ...

Công việc khó nhất vũ trụ

Đọc & Suy ngẫm 22/07/20, 08:34
Công việc khó nhất vũ trụ mà bạn có thể nghĩ đến là gì? Xây dựng, khai thác? Đó là công việc liên quan đến hoạt động thể chất. Thế còn phẫu thuật não, hoặc làm thế nào một phi hành gia sửa chữa trạm ...

Nghệ thuật tĩnh lặng

Đọc & Suy ngẫm 17/07/20, 11:37
Con người hiện đại đã quá quen với hoạt động trí não liên tục đến nỗi không nhận thức được tĩnh lặng là gì. Tĩnh lặng không có nghĩa là hoàn toàn dừng mọi hoạt động của thân thể. Thay vào đó, nó là quá ...