Trân quý mối duyên tiền định

Pháp Luân Công 22/01/14, 01:26
Tôi là một học viên người Trung Quốc ở Đức, đắc Pháp vào tháng 05 năm 2003. Sư phụ đã từ bi giúp đỡ tôi và tôi muốn chia sẻ những trải nghiệm của mình.  Hình ảnh các học viên Pháp Luân Đại Pháp luyện công ...