• TINHHOANET
Trang Chủ » Pháp Luân Công (page 24)
Bài Mới Đăng

Pháp Luân Công

Triễn lãm nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn (P1)

Triễn lãm nghệ thuật Chân Thiện Nhẫn (P1)

Mời các bạn xem lần lượt các bức tranh: Kích thước đầy đủ:http://fgmtv.org/videos17/2005/08/fl...uazhan.001.swf Giới thiệu vắn tắt: Các bức tranh đầu tiên thể hiện vẻ đẹp của Pháp Luân Công: bức tranh "Thệ ước" thể hiện sự ...