Một Cuốn Sách Vô Giá

Pháp Luân Công 09/04/16, 19:02
Chuyển Pháp Luân là quyển sách gối đầu của hơn 100 triệu người theo tập Pháp Luân Đại Pháp, một môn khí công do ông Lý Hồng Chí sáng lập và hiện đang có mặt tại 140 quốc gia trên thế giới. Chuyển Pháp Luân – xuất ...