Pháp Luân Công có làm chính trị không?

Pháp Luân Công 07/11/18, 17:21
Thời gian qua, việc người tu luyện Pháp Luân Công nói rõ sự thật về cuộc đàn áp tàn bạo, phi lý đối với học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc đã bị một số nơi dán nhãn là “làm chính trị”. Vậy rốt ...

Tự truyện của một CEO

Pháp Luân Công 15/10/18, 13:48
"Tôi tin rằng, mỗi người sinh ra đều mang theo mình một sứ mệnh nào đó. Sứ mệnh đó, tôi chắc rằng không chỉ dừng lại ở sinh tồn và gây dựng hạnh phúc hay sự nghiệp cho bản thân..." Tuổi thơ không bình yên Tôi là ...