Trong mê tạo nghiệp, báo ứng ngàn năm

Khám phá sinh mệnh 01/12/16, 10:16
Có nhiều người không tin Thần Phật và nhân quả báo ứng là thực sự tồn tại. Họ cho rằng 'không nhìn thấy thì không tin'. Và niềm tin này bị đánh mất, thì đạo đức của con người cũng theo đó mà càng ngày càng ...