• TINHHOANET

Khám phá sinh mệnh

Bốn lần chuyển sinh vào đời Tống (P.1): Quý phi Thục Nhã
Lạc vào tiên cảnh, trở về đã mười mấy năm trôi qua
Thần từ xưa đến nay vẫn luôn ở bên cạnh bạn
Có sư phụ là điều vô cùng hạnh phúc!