• TINHHOANET

Góc khuất

Hơn 400 quan chức đã bị Kim Jong-un thanh trừng kể từ năm 2010
Truyền thông được “thuê” để gây nhầm lẫn về thực phẩm