• TINHHOANET

Mổ cướp nội tạng

Ravage – Phim ngắn tiết lộ sự thật kinh hoàng ở Trung Quốc
Paris: Nguyên Bộ trưởng Pháp kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc