• TINHHOANET

Mổ cướp nội tạng

Giết người theo ‘đơn hàng’, điều chỉ có ở Trung Quốc
Nghị sỹ Canada tái đề xuất dự luật chống buôn bán nội tạng
Chính quyền Trung Quốc dùng “chất thải” để tra tấn tù nhân