• TINHHOANET

Mổ cướp nội tạng

Paris: Nguyên Bộ trưởng Pháp kêu gọi chấm dứt tội ác mổ cướp nội tạng ở Trung Quốc