Đi tù vì nhạc vàng

Đọc & Suy ngẫm 19/04/17, 05:31
Trong thời buổi này người ta khó để đi tìm một định nghĩa cho nhạc vàng, nhất là sau năm 1975. Có người cho đó là thứ nhạc sến, hay theo cách nói của Nguyễn Hữu Liêm, nó là “cái âm điệu tủi thân bi đát”. Tuy nhiên, ...