Thư gửi các con nhân “Ngày của Mẹ”

Đọc & Suy ngẫm 12/05/17, 12:02
Làm mẹ là một công việc gian nan nhất, nhưng cũng là một trong những phần thưởng giá trị nhất. Hãy cũng chiêm nghiệm một chút về điều này qua bức thư gửi các con nhân Ngày của Mẹ của tác giả Jenna Stewart. Thương gửi ...

Đi tù vì nhạc vàng

Đọc & Suy ngẫm 19/04/17, 05:31
Trong thời buổi này người ta khó để đi tìm một định nghĩa cho nhạc vàng, nhất là sau năm 1975. Có người cho đó là thứ nhạc sến, hay theo cách nói của Nguyễn Hữu Liêm, nó là “cái âm điệu tủi thân bi đát”. Tuy nhiên, ...