Xem tư tưởng nữ giới xưa, ngẫm lại ngày nay

Đọc & Suy ngẫm 24/03/17, 14:51
Khong trào vận động “nữ quyền”, “bình đẳng nam nữ” lên cao thì “Nữ giới” của Ban Chiêu bị phê phán là giáo điều phong kiến lạc hậu. Tuy nhiên, người ta không biết rằng, những tư tưởng "giải phóng" thời hiện đại ấy mới thật ...