Ai chẳng có trong mình một Trung Hoa rất đẹp?

Đọc & Suy ngẫm 19/12/16, 16:00
Nếu không phải căm phẫn trước một Trung Quốc lấn chiếm Hoàng Sa, một Trung Quốc ngang ngược với đường lưỡi bò hay một Trung Quốc đầy rẫy hàng giả độc hại, thì tự hỏi, hình ảnh Trung Quốc trong lòng người Việt sẽ ra sao? Trung ...