Vì sao người hay nói chanh chua thường bạc mệnh?

Đọc & Suy ngẫm 01/10/16, 09:10
Người bình thường, điều dễ phạm phải nhất chính là khẩu nghiệp. Một người vận mệnh có tốt hay không, chỉ cần nhìn xem người đó có tu khẩu đức hay không là có thể nhìn ra. Bởi vì nói lời không tốt tất bạc mệnh. Đời người không ...

Hộp “gia tài” của mẹ

Đọc & Suy ngẫm 28/09/16, 11:32
Mẹ già rồi, thần trí không còn tỉnh táo, cứ hay quên trước quên sau, nhưng có một vật mẹ luôn mang theo bên mình. Hôm đưa mẹ vào viện dưỡng lão, anh lén xem thử trong đó có gì, mới cảm thấy giật mình hổ ...