10 câu nói sáng tỏ kiếp nhân sinh

Đọc & Suy ngẫm 27/06/22, 17:40
Đời người, ai cũng đang nỗ lực tìm kiếm ý nghĩa của kiếp nhân sinh. 10 câu nói dưới đây, sẽ cho bạn rất nhiều gợi ý về ý nghĩa của cuộc đời mình. Đời người, ai cũng đang nỗ lực tìm kiếm ý nghĩa ...

Biết cúi đầu mới là người thông minh

Đọc & Suy ngẫm 12/02/22, 11:22
Trong cuộc sống, phàm là những người thông minh, tài đức thì đều biết cúi đầu, hạ mình để giữ tròn đạo nghĩa, giúp bản thân có thể nhìn nhận vấn đề sâu rộng hơn. Cúi đầu trước bậc sinh thành giữ tròn đạo nghĩa Trong cuốn ...