Cổ nhân: Khoe khoang tài giỏi là tự rước họa vào thân

Đọc & Suy ngẫm 10/10/22, 15:38
Xưa nay, bậc trí giả thường giống với kẻ khờ, dù có tài giỏi đến mấy cũng lặng lẽ giữ thân. Cũng có người năng lực giới hạn nhưng lại thích khoe khoang "trí tuệ", cuối cùng tự mình rước họa. Người thông minh thực sự thường lặng lẽ giữ ...

Người không tim liệu có thể sống?

Đọc & Suy ngẫm 23/08/22, 15:25
Làm theo lời Khương Tử Nha, Tỷ Can sau khi khuyên ngăn không được đành rạch ngực moi tim dâng lên, rồi che vết thương, không nói một lời cưỡi ngựa ra về, mọi việc êm xuôi cho đến khi ông gặp bà lão bán ...

4 yếu tố để “nắm” được thành công

Đọc & Suy ngẫm 10/08/22, 16:15
Con người ai cũng mong ước được thành công. Khi thấy người khác có được thành tựu, chúng ta thường sẽ cho rằng vận mệnh của họ thật tốt. Kỳ thực, vận mệnh nằm ở trong tay mỗi người, nhưng cần phải phó xuất thì mới ...